Matematika 2

 • Informace k předmětu
 • Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
  Nutnou podmínkou je získání nejméně 45 bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
  a zároveň nejméně 10 bodů z každé části
  (diferenciální počet, dvojný a trojný integrál, křivkový a plošný integrál).
  Testy se nenahrazují a domácí úkoly se odevzdávají pouze v zadaných termínech.
  Náhradní testy ani domácí úkoly nebudou zadávány.

Průběžné výsledky

C11,C12 (pondělí-středa) aktualizováno 14.5. křivkový, dvojný a trojný, dif.počet
C3,C4 (středa-pátek) aktualizováno 14.5.křivkový, dvojný a trojný, dif.počet

Příklady k zápočtu: moodle

Cvičení: co se dělo a předběžný plán

od 11.3. SAMOSTUDIUM (distanční výuka v MSTeams)
Křivkové a plošné integrály
datum obsah cvičenídomácí úkolpříklady: ÚTM el.sbírka
cv.26,27
11.5.,14.5.
Opakování
cv.22-25
4.5., 7.5.
27.,30.4.
Plošný integrál sklalární a vektorové funkce
cv.21
23.4.
Plochy. Parametrizace příklady599-607
cv.19,20
16.,20.4.
Potenciál.
Cirkulace. Greenova věta.
poznámky
moodle cirkulace
moodle potenciál
potenciál
Greenova věta
cv.18
9.4.
Křivkový integrál vektorové funkce, poznámky moodle křivkový 2 příklady
cv.17
6.4.
Křivkový integrál skalární funkce, poznámky moodle křivkový 1 příklady
cv.16
2.4.
Parametrizace křivek, poznámky příklady
Dvojný a trojný integrál Integrály základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolpříklady(ÚTM)
el.sbírka
cv.14,15
26., 30.3.
Trojný integrál:
kartézské, cylindrické,sférické souřadnice;
aplikace,
poznámky.
moodle sférické
moodle cylindrické
moodle kartézské
moodle kvádr
trojný
cv.13
23.3.
Dvojný integrál:
aplikace,
moodle otázky,
moodle výpočet
aplikace
cv.11,12
20.3.
18.3.
16.3.
v polárních souřadnicích poznámky,
výpočet dvojného integrálu: příklad,
moodle výpočet,
moodle otázky
dvojný
cv.10
13.3.
11.3.
v kartézských souřadnicích.
poznámky
moodle výpočet,
moodle EOI,
moodle otázky,
moodle výpočet
dvojný
Funkce více proměnných Derivace základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
cv.9
11.3.
9.3.
11.3.:samostudium
Funkce zadaná implicitně.
poznámky ze cvičení
zadání18.3. Implicitní
cv.7,8
6.3.
4.3.
2.3.
Extrémy funkcí.
2.3.: samostudium
zadání9.3. Extrémy
cv.6
28.2.
26.2.
Parciální derivace 2. řádu
Vektorová funkce.
Cv. 1-5 shrnutí
několik řešených příkladů
cv.3,4,5
26.2.
24.2.
21.2.
19.2.
17.2.
Gradient, derivace ve směru
diferenciál, tečná rovina, normála
parciální derivace 1. řádu
127-154 gradient, derivace ve směru
96-97, 101-107 tečná rovina
92-95, 98-100 diferenciál
71-83, 86-90 parciální derivace
cv2.
14.2.
12.2.
Funkce více proměnných,
definiční obor, vrstevnicový graf
příklady ze cvičení
58-65 def. obory
cv1.
12.2.
10.2.
Opakování:
Kuželosečky a kvadratické plochy
příklady ze cvičení
Úvodní informace