Pěstitelské práce

Domácí úkoly

 • První: Implicitní funkce.
  Zadání .pdf, .tex
 • Druhý: Extrémy.
  Zadání .pdf, .tex
 • Třetí: Dvojný integrál.
  DOPLNĚNÉ Zadání .pdf, .tex , balíček amsmath popis
 • Čtvrtý: Trojný integrál.
  OPRAVENÉ (př. 11,12, 16) Zadání .pdf, .tex
 • Bonusový: Dvojný a trojný integrál (pro obě skupiny) zadání
 • Pátý: Křivkový integrál. Zadání: pdf, tex