Výuka probíhá v MS TEAMS. Konzultace: MS Teams, e-mail - na vyžádání.