Numerická matematika

Informace k předmětu

moodle

Cvičení

Semestrální práce

Výběr zadání z "ankety", termíny a formu odevzdání upřesním na cvičení.