Matematika 3

Informace k předmětu
Doporučené příklady
Harmonogram cvičení

Domácí úkoly

Forma odevzdání:
  • čitelný, úhledný rukopis - na cvičení,
  • text vysázený na počítači a převedený do formátu pdf lze poslat e-mailem.
Skenovaný (focený) rukopis není akceptován!
Průběžné výsledky

Zadání

Cvičení

Bylo (bude) na cvičení
datum obsah cvičení Doporučené příklady Přednáška
18.12. Soustavy ODR
Eliminační metoda
Převod rovnice 2. řádu na soustavu
11.12. Autonomní
Lineární neautonomní
př.7.1.1, 7.1.2 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2
př. 5.1.1, 5.1.2
4.12.
27.11.
Lineární s konst. koeficienty
body rovnováhy
př.6.1.3, 6.1.4. 6.1.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.6
20.11. ODR 2. řádu
řešení pomocí mocninných řad
př.2.4.1, 2.4.4, 2.4.2, 2.4.3
13.11. nehomogenní př.4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
6.11. homogenní
ODR 1. řádu
exaktnípř. 3.5.1, 3.5.2
7.

30.10. lineární, Bernoulliova př. 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 6.
23.10. separovatelné př. 3.2.1, 3.2.2 5.
16.10.ŘADY
Fourierovy řady
př. 1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3
Řešené
4.
9.10.Taylorovy řady př. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.1.2, 2.3.3 2.,3.
2.10.Mocninné řady př. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.1.2, 2.3.3 2.,3.
25.9.Číselné řady př. 2.2.1, 2.2.2 1.