Seminář z MATEMATIKY 1

Prezentace
  • 30.9. Operace s vektory, lineární závislost a nezávislost
  • 7.10. Operace s maticemi.
  • 14.10. Determinant matice. Soustavy lineárních rovnic.
  • 21.10. Vlastní čísla a vlastní vektory.
  • 4.11. Limity posloupností, limity funkcí.
  • 11.11., 18.11 Derivace a jejich použití.
  • 25.11. Taylorův polynom.
  • 2.12. Neurčitý integrál.
  • 9.12. Určitý integrál, aplikace.