Základy algoritmizace a programování (kombinované studium)


Výuka ukončena 21.10., známky zapsány do KOSu 25.10.