Základy algoritmizace a programování

Informace k předmětu

Prezenční studium

Průběžné výsledky: středa, pátek

Zápočtové testy: 2.1.2018, 4.1.2018

    Bonusové domácí úkoly
  • první zadání (do 31.10.2018)
  • druhý zadání (do 23.11.2018)

Bonusové příklady :

Lze odevzdávat jednotlivé úlohy do 31. 12. 2018
(bude hodnoceno první správné odevzdané řešení, případně další ORIGINÁLNÍ řešení )

Cvičení

3. cvičení: zadání
4. cvičení: zadání
5. cvičení: něco o funkcích , příklad výpočtu koeficientů Fourierovy řady, zadání F.ř.
6. cvičení: zadání , rovnice
7. cvičení: OPAKOVÁNÍ (Matlab)
8.,9., 10 cvičení : C
11.cvičení: OPAKOVÁNÍ (C)
12.cvičení: OPAKOVÁNÍ (C)

Kombinované studium

Zápočet:

Informace ve slajdech k první přednášce.
Nutné podmínky: účast na minimálně třech přednáškách, odevzdání všech zadaných úkolů.
Při splnění nutných podmínek je možné zlepšit výsledek zápočtovým testem ve zkouškovém období.

Přednášky