Základy algoritmizace a programování

Informace k předmětu

Prezenční studium

Průběžné výsledky pátek
    Bonusové domácí úkoly
  • první zadání (do 31.10.2018)
  • druhé zadání (do 23.11.2018)
3. cvičení: zadání
4. cvičení: zadání
5. cvičení: něco o funkcích , příklad výpočtu koeficientů Fourierovy řady, zadání F.ř.
6. cvičení: zadání , rovnice
7. cvičení: OPAKOVÁNÍ

Kombinované studium

Zápočet:

Informace ve slajdech k první přednášce.
Nutné podmínky: účast na minimálně třech přednáškách, odevzdání všech zadaných úkolů.
Při splnění nutných podmínek je možné zlepšit výsledek zápočtovým testem ve zkouškovém období.

Přednášky