Matematika 2

  • Informace k předmětu
  • Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
    Nutnou podmínkou je získání nejméně než 45 bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
    a zároveň nejméně 10 bodů z každé části (diferenciální počet, dvojný a trojný integrál, křivkový a plošný integrál).
    Náhradní zápočtové testy ani náhradní domácí úkoly nebudou.
  • Derivace a integrály základních funkcí

Průběžné výsledky

C8 (pondělí-čtvrtek),
C4 (pondělí-pátek)

Domácí úkoly

Termín odevzdání je uveden v zadání. Po termínu není možné úkol odevzdat.
Forma odevzdání:
rukopis - lze odevzdat pouze na cvičení,
vypracování na počítači - lze odevzdat POUZE VE FORMÁTU.pdf, e-mailem.
SKENOVANÉ RUKOPISY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!

Cvičení (předběžný plán)

Křivkové a plošné integrály
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
24.,25.5.Opakování
Plošný integrál
Gaussova v.
Gaussova v.
14.5.Plošný integrál plosny II
10.,11.5.Plošný integrál
Parametrizace ploch
plosny I
7.5.Křivkový integrál
aplikace
3.,4.5.Křivkový integrál
potenciál
potenciál
30.4.Křivkový integrál
Greenova věta
Greenova v.
26.,27.4.Křivkový integrál krivkovy II
23.4.Parametrizace křivek
Křivkový integrál
krivkovy I,
448-454
Dvojné a trojné integrály
19.4., 20.4.Dvojný, trojný integrál
opakování
ukázkové testy
16.4.Trojný integrál
trojný
12.,13.4Trojný integrál trojný
9.4.Dvojný integrál
polární souřadnice
dvojný
5.,6.4.Dvojný integrál
polární souřadnice
dvojný
29.3.Dvojný integrál
EOI
26.3.Dvojný integrál
EOI
Funkce více proměnných
22., 23. 3.Funkce více proměnných,
Opakování
ukazkove testy
12.3.Funkce více proměnných,
derivace vyšších řádů,
Taylorův polynom
Opakování
15.3.,16.3.Funkce zadaná implicitně. 2.d.ú. zadání19.3. Implicitni
12.3.Funkce zadaná implicitně. Bonusový d.ú. 26.3. Implicitni
8.,9.3. Funkce více proměnných,
globální extrémy na množině
Extremy
5.3.Funkce více proměnných,
lokální extrémy.
1.d.ú. zadání 12.3. Extremy
1.,2.3.Funkce více proměnných,
gradient, derivace ve směru
dif. počet 2
26.2.Funkce více proměnných,
diferenciál, tečná rovina, normála
dif. počet 2
22.,23.2.Funkce více proměnných,
limita, spojitost, parciální derivace
dif. počet 1
19.2.Funkce více proměnných,
definiční obor, vrstevnicový graf
příklady ze cvičení
dif. počet 1