Matematika 2

 • Informace k předmětu
 • Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
  Nutnou podmínkou je získání nejméně 45 bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
  a zároveň nejméně 10 bodů z každé části
  (diferenciální počet, dvojný a trojný integrál, křivkový a plošný integrál).
  Testy se nenahrazují a domácí úkoly se odevzdávají pouze v zadaných termínech.
  Náhradní testy ani domácí úkoly nebudou zadávány.

Průběžné výsledky

C13 (pondělí-středa): křivkový a plošný integrál, dvojný a trojný integrál, dif.počet
C4 (pondělí-pátek) : křivkový a plošný integrál, dvojný a trojný integrál, dif.počet

Domácí úkoly

Termín odevzdání je uveden v zadání. Po termínu není možné úkol odevzdat.
Forma odevzdání:
rukopis - lze odevzdat pouze na cvičení,
vypracování na počítači - lze odevzdat POUZE VE FORMÁTU.pdf, e-mailem.
SKENOVANÉ RUKOPISY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
 • Sedmý: Plošný integrál (pro cv. v pá), zadání.
 • Šestý: Potenciál vektorového pole (pro cv. v pá), zadání.
 • Pátý: Křivkový integrál (pro cv. v pá), zadání.
 • Bonusový: Dvojný a trojný integrál (pro obě skupiny), zadání.
 • Čtvrtý: Trojný integrál (pro cv. v pá), zadání.
 • Třetí: Dvojný integrál (pro cv. v pá), zadání.
 • Druhý: Extrémy (pro cv. v pá), zadání.
 • První: Implicitní funkce, zadání.
 • Nultý: Kuželosečky a kvadratické plochy, zadání.

Cvičení: co se dělo a předběžný plán

Křivkové a plošné integrály
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady: ÚTM el.sbírka
24.5.
22.5.
20.5.
OPAKOVÁNÍ
14.5.
17.5.
Křivkový, plošný integrál
opakování
(testík)
ukázkové testy A
ukázkové testy B
příklady 5.,6.
13.5.
10.5.
9.5.
6.5.
3.5.
29.5.
Gaussova věta.
Aplikace plošného integrálu.
Plošný integrál vektorové funkce.
Plošný integrál skalární funkce.
Parametrizace ploch.
(sk.v PÁ)
zadání
10.5. plošný integrál vektorové funkce
plošný integrál skalární funkce
26.4.
24.4.
Aplikace křivkového integrálu.
Potenciál.
(sk.v PÁ)
zadání
29.4.
17.4.Potenciál. potenciál
15.4.Greenova věta.
Křivkový integrál vektorové funkce.
(sk.v PÁ)
zadání
26.4. Greenova věta
křivkový integrál vektorové funkce
12.4. Křivkový integrál skalární funkce.
Parametrizace křivek.
zadání15.4. křivkový integrál skalární funkce
 
Dvojný a trojný integrál Integrály základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
8., 10.4.Dvojný, trojný integrál
opakování
ukázkové testy A
ukázkové testy B
příklady 3.,4.
5.4.
3.4.
1.4.
Trojný integrál:
aplikace;
ve sférických, cylindrických,
kartézských souřadnicích
poznámky
(sk.v PÁ)
zadání
5.4. trojný
29.3.
27.3.
25.3.
Dvojný integrál:
aplikace,
v polárních souřadnicích,
poznámky
(sk.v PÁ)
zadání
1.4. aplikace
dvojný
22.3.
20.3.
v kartézských souřadnicích.
poznámky
dvojný
Funkce více proměnných Derivace základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
18.3.Funkce více proměnných:
OPAKOVÁNÍ (test)
ukázkové testy A
ukázkové testy B
příklady 1.,2.
13.,15.3.
11.3.
Globální extrémy na množině.
Lokální extrémy.
(sk.v PÁ)
zadání
18.3. Extrémy
6.,8.3.
4.3.
Funkce zadaná implicitně.
poznámky ze cvičení
(sk.v PÁ)
zadání
11.3. Implicitní
1.3.
27.2.
Gradient, derivace ve směru
diferenciál, tečná rovina, normála
poznámky ze cvičení
dif. počet 2
25.2.Limita, spojitost, parciální derivace dif. počet 1
22.2.
20.2.
Kuželosečky a kvadratické plochy
prezentace ze cvičení
zadání 25.2. příklady
18.2.Funkce více proměnných,
definiční obor, vrstevnicový graf
příklady ze cvičení