Matematika 2

 • Informace k předmětu
 • Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
  Nutnou podmínkou je získání nejméně 45 bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
  a zároveň nejméně 10 bodů z každé části
  (diferenciální počet, dvojný a trojný integrál, křivkový a plošný integrál).
  Testy se nenahrazují a domácí úkoly se odevzdávají pouze v zadaných termínech.
  Náhradní testy ani domácí úkoly nebudou zadávány.

Průběžné výsledky

C13 (pondělí-středa),
C4 (pondělí-pátek) : dvojný a trojný integrál, dif.počet

Domácí úkoly

Termín odevzdání je uveden v zadání. Po termínu není možné úkol odevzdat.
Forma odevzdání:
rukopis - lze odevzdat pouze na cvičení,
vypracování na počítači - lze odevzdat POUZE VE FORMÁTU.pdf, e-mailem.
SKENOVANÉ RUKOPISY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!

Cvičení: co se dělo a předběžný plán

Dvojný a trojný integrál Integrály základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
22.3.
20.3.
Dvojný integrál v kartézských souřadnicích.
poznámky
dvojný
Funkce více proměnných Derivace základních funkcí
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
18.3.Funkce více proměnných:
OPAKOVÁNÍ (test)
zkouškové testy
příklady 1.,2.
13.,15.3.
11.3.
Globální extrémy na množině.
Lokální extrémy.
(sk.v PÁ)
zadání
18.3. Extrémy
6.,8.3.
4.3.
Funkce zadaná implicitně.
poznámky ze cvičení
(sk.v PÁ)
zadání
11.3. Implicitní
1.3.
27.2.
Gradient, derivace ve směru
diferenciál, tečná rovina, normála
poznámky ze cvičení
dif. počet 2
25.2.Limita, spojitost, parciální derivace dif. počet 1
22.2.
20.2.
Kuželosečky a kvadratické plochy
prezentace ze cvičení
zadání 25.2. příklady
18.2.Funkce více proměnných,
definiční obor, vrstevnicový graf
příklady ze cvičení