Matematika 1

Informace k předmětu
Informace ke zkouškám z Matematiky I a II

Domácí úkoly

 • Druhý: zadání, odevzdání: na cvičení 5.11.2018
 • První: zadání, odevzdání: na cvičení 15.10.2018

Seminář

 • 17.10.
 • 24.10.
 • 31.10.

  Průběžné výsledky

  aktuální stav

  Plán cvičení

  Plán cvičení do 28.11.2018 : Diferenciální počet
  datum obsah cvičení Doporučené příklady

  Sbírka příkladů z Matematiky I
  S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
  28.11. OPAKOVÁNÍ
  26.11. Taylorův polynom 646, 649, 651, 652, 654, 658,
  659, 660, 662, 664, 666, 668, 674.
  21.11. Asymptoty,
  Průběh funkce.
  615,618,619,621 (asymptoty)
  625-631,633,637,639,644 (prubeh)
  19.11. Výpočet 2.derivace
  konvexnost, konkávnost, inflexní body
  500, 501, 502
  606, 607, 611, 612
  14.11. Monotonie a lokální extrémy
  Globální extrémy spojité funkce.
  553-557,560,592
  568, 573, 575, 576, 579,
  580, 583, 584, 587, 588, 597
  12.11. Výpočet limity funkce. L'Hospitalovo pravidlo.
  Rovnice tečny a normály. Diferenciál.
  Přibližný výpočet funkční hodnoty.
  355, 368, 372, 373, 376, 377, 380,
  382, 388, 393, 394, 399, 400, 402
  480, 481, 485, 488, 490, 494, 498,
  513, 517, 520-522, 526, 527, 531, 534
  7.11.Výpočet limity funkce.
  Výpočet 1.derivace
  335, 340, 351, 352, 354, 360,
  362, 366, 384, 386, 438, 439, 440,
  450-452, 455, 461, 466, 469, 494, 498
  5.11.Definiční obor funkce
  Výpočet limit a derivací
  408,409,412,414,418,421,423,425,430
  444,448,454,457,460,462,
  463,467,470,473,476,477,
  29.10,
  31.10.
  Posloupnosti reálných čísel. Vlastnosti.
  Limity. Sevřená posloupnost. Vybraná posloupnost.
  208-210, 212, 214, 222-225, 230,
  233, 234, 236, 237, 240,
  243, 244, 247, 248 ,253, 254,
  262, 266, 267, 298-300
  Plán cvičení do 29.10.2018 : Lineární algebra
  datumobsah cvičeníDoporučené příklady
  Sbírka příkladů z Matematiky I
  S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
  29.10.Opakování
  29.10. Soustavy lin. rovnic s parametry 177,178,198,199,204,206,207
  25.10. Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta
  Cramerovo pravidlo
  Gaussova eliminace
  163-165
  171,173,175,176
  183,184,187,189,190,193
  22.10. Vlastní čísla a vlastní vektory
  18.10.Hodnost matice. Regulární matice.
  Souvislost s lineární závislostí vektorů
  Výpočet determinantu a inverzní matice
  88,89,91,
  30,31,33,
  111,113,114,115
  96,97,99,100
  15.10. Matice. Rovnost matic, sčítání, násobení, transpozice
  Výpočet determinantu
  70,72,73,75,76,77,80,82,84,85
  107,108,109
  10.10.
  Dimenze a báze vektorového prostoru.
  38,39,41,42,44,45,51,52 d.ú.
  8.10.Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů.
  *
  3.10. Vektorové prostory. Operace s vektory. 2,5,8,12,17,23-27
  1.10.Informace k předmětu. Vstupní test.