Matematika 1

Informace k předmětu
Informace ke zkouškám z Matematiky I a II
Předtermín: 4.1.2019, přihlašování v KOSu od 18.12.2018

Domácí úkoly

Seminář

Průběžné výsledky

aktuální stav

Plán cvičení

Plán cvičení do 28.11.2018 : Diferenciální počet
datum obsah cvičení Doporučené příklady

Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
28.11. OPAKOVÁNÍ
26.11. Taylorův polynom 646, 649, 651, 652, 654, 658,
659, 660, 662, 664, 666, 668, 674.
21.11. Asymptoty,
Průběh funkce.
615,618,619,621 (asymptoty)
625-631,633,637,639,644 (prubeh)
19.11. Výpočet 2.derivace
konvexnost, konkávnost, inflexní body
500, 501, 502
606, 607, 611, 612
14.11. Monotonie a lokální extrémy
Globální extrémy spojité funkce.
553-557,560,592
568, 573, 575, 576, 579,
580, 583, 584, 587, 588, 597
12.11. Výpočet limity funkce. L'Hospitalovo pravidlo.
Rovnice tečny a normály. Diferenciál.
Přibližný výpočet funkční hodnoty.
355, 368, 372, 373, 376, 377, 380,
382, 388, 393, 394, 399, 400, 402
480, 481, 485, 488, 490, 494, 498,
513, 517, 520-522, 526, 527, 531, 534
7.11.Výpočet limity funkce.
Výpočet 1.derivace
335, 340, 351, 352, 354, 360,
362, 366, 384, 386, 438, 439, 440,
450-452, 455, 461, 466, 469, 494, 498
5.11.Definiční obor funkce
Výpočet limit a derivací
408,409,412,414,418,421,423,425,430
444,448,454,457,460,462,
463,467,470,473,476,477,
29.10,
31.10.
Posloupnosti reálných čísel. Vlastnosti.
Limity. Sevřená posloupnost. Vybraná posloupnost.
208-210, 212, 214, 222-225, 230,
233, 234, 236, 237, 240,
243, 244, 247, 248 ,253, 254,
262, 266, 267, 298-300
Plán cvičení do 29.10.2018 : Lineární algebra
datumobsah cvičeníDoporučené příklady
Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
29.10.Opakování
29.10. Soustavy lin. rovnic s parametry 177,178,198,199,204,206,207
25.10. Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta
Cramerovo pravidlo
Gaussova eliminace
163-165
171,173,175,176
183,184,187,189,190,193
22.10. Vlastní čísla a vlastní vektory
18.10.Hodnost matice. Regulární matice.
Souvislost s lineární závislostí vektorů
Výpočet determinantu a inverzní matice
88,89,91,
30,31,33,
111,113,114,115
96,97,99,100
15.10. Matice. Rovnost matic, sčítání, násobení, transpozice
Výpočet determinantu
70,72,73,75,76,77,80,82,84,85
107,108,109
10.10.
Dimenze a báze vektorového prostoru.
38,39,41,42,44,45,51,52 d.ú.
8.10.Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů.
*
3.10. Vektorové prostory. Operace s vektory. 2,5,8,12,17,23-27
1.10.Informace k předmětu. Vstupní test.