%NMA_Newton: jedna iterace
syms x y         % deklarace symbolickych promennych

f = -1*(x-1)^2 - y + 1;  % zadane rovnice f=0, g=0
g = x^3 - y ;

F = [f; g];        % vektor F
J=jacobian(F,[x y]);   % matice J

X0 = [0.5 ; 0.5];     % zvolene X0

FX0 = subs(F,{x y},X0'); % dosazeni X0 resp. Xn
JX0 = subs(J,{x y},X0');

FX0 = double(FX0);     % prevedeni symbolickych vyrazu do ciselnych
JX0 = double(JX0);

Delta0 = JX0\(-FX0)    % vypocet "Delta", reseni linearnich rovnic
X1 = X0 + Delta0