Matematika III pro KOMBINOVANÉ studium

Přednášky

 • 1. přednáška: (6.10.)
  Geometrická řada, Taylorova řada, použití.
  Numerický výpočet určitého integrálu a numerické řešení nelineární rovnice.
  Prezentace
 • 2. přednáška: (20.10.)
  Diferenciální rovnice: připomenutí metod řešení, numerické metody řešení.
  Prezentace