Matematika III pro KOMBINOVANÉ studium

Přednášky

  • 1. přednáška: (6.10.)
    Geometrická řada, Taylorova řada, použití.
    Numerický výpočet určitého integrálu a numerické řešení nelineární rovnice.
    Prezentace