Matematika III pro KOMBINOVANÉ studium

Přednášky

  • 1. přednáška: (21.10.) obyčejné diferenciální rovnice - připomenutí, řešení v Matlabu
    prezentace , příklad z přednášky
  • 2. přednáška (11.11.) Interpolace a aproximace dat
  • 3. přednáška (25.11.) Numerický výpočet určitého integrálu a numerické řešení nelineární rovnice.
    prezentace

Samostatné práce

Průběžné výsledky

stav k 21.1.2018.