Kombinované studium: Matematika II

Informace ke zkoušce

Podmínky zápočtu a zkoušky
Předtermín vypsán na 9.5. 2018 od 14h.

Přednášky

Zápočtový test

 • první: 24.3., 11-11:55, MF 2.28
  diferenciální počet funkce více proměnných ( informace )
  • definiční obor, vrstevnicový graf (kap. 4.1, 4.2)
  • diferenciál, tečná rovina, Taylorův polynom (kap. 5.2)
  • gradient a derivace ve směru
  • extrémy (kap. 6.1, 6.2, 6.3)
  • implicitně zadaná funkce (kap. 5.3)
 • Výsledky
 • druhý: 21.4. 10-10:50, MF 2.28, ODR
 • Výsledky
 • třetí: 28.4. 10-10:50, MF 2.28, dvojný a trojný integrál, vzor zadání