Kombinované studium: Matematika I

Domácí úkoly:

NEPOSÍLEJTE SKENOVANÉ RUKOPISY! Nebudou akceptovány!!!

Přednášky a domácí úkoly 2018/19

  • 6.10.2018 přednáška 1
    domácí úkol 1
    Domácí úkol lze odevzdat v papírové podobě na přednášce
    nebo v elektronické podobě (napsané na počítači a ve formátu .pdf) e-mailem

Informace ke zkoušce

Je vhodné přijít asi 15 minut před začátkem zkoušky: prezence, rozesazení a jiné organizační náležitosti.
Zkouška je písemná. Výsledky budou zapsány do stagu.
Do indexu výsledky zapíšu na první přednášce v letním semestru.
Opravené práce budou k nahlédnutí na dalších termínech a na první přednášce v letním semestru.
Formální oděv NENÍ nutný.
Několik zkouškových zadání