Kombinované studium: Matematika I

Informace ke zkoušce

Je vhodné přijít asi 15 minut před začátkem zkoušky: prezence, rozesazení a jiné organizační náležitosti.
Zkouška je písemná. Výsledky budou zapsány do stagu.
Do indexu výsledky zapíšu na první přednášce v letním semestru.
Opravené práce budou k nahlédnutí na dalších termínech a na první přednášce v letním semestru.
Formální oděv NENÍ nutný.
Několik zkouškových zadání

Domácí úkoly:

NEPOSÍLEJTE SKENOVANÉ RUKOPISY! Nebudou akceptovány!!!

Přednášky a domácí úkoly 2017/18

Průběžné výsledky (24.11.2017)

Přednášky z 2016/17